woensdag 11 januari 2012

Periode 2 - Serieel Beeld

De film- en animatiekeuken
Binnen deze opdracht was het de bedoeling je verbeelding te leiden door mogelijkheden, die ingrediënten uit de keuken je bieden. Je moest onderzoeken en experimenteren door middel van het maken van verschillende (animatie-)films. 
Ik was erg blij toen de docent ons deze opdracht voorlegde. Nu kon ik laten zien wat ik kan en wat ik later erg graag wil gaan doen.
Opzet camera


Experiment


Vaste ingrediënten


Vloeibare ingrediënten

Op technisch gebied stuitte ik op geen enkel probleem, maar naar mate er een onderwerp voort moest komen uit  de voorgaande (animatie-)films, vond ik dat toch wel lastig. Hetgeen mij interesseert aan een keuken zijn de handelingen die men moet maken en het ritme dat daaruit voortkomt. Daaropvolgend wilde ik een filmpje maken die een aantal handelingen laat zien, waarbij je je een aantal dingen kunt verbeelden. Waarom heeft die persoon zo'n haast? Waar gaat hij naartoe? etc.


Leven in de keuken

Omdat ik de opdracht niet goed begrepen had, maakte ik een vervolgstap, waar nu wél de ingrediënten een rol spelen. Ik heb hier gebruik gemaakt van de geluiden in het vorige filmpje.


Onderwerp: Ritme

Geen opmerkingen:

Een reactie posten